elastycznie i szybko

INFOLINIA: 880 035 355

Q&A

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka pod hipotekę to pożyczka, której zabezpieczeniem jest nieruchomość. Zabezpieczenie takie polega na ustanowieniu hipoteki poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Wpis zabezpiecza pożyczkodawcę i widnieje w księdze wieczystej do czasu spłaty pożyczki.
 

Czym się różni kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej?

Kredyt hipoteczny to finansowanie, które przeznaczone jest na zakup nieruchomości. Pożyczka pod hipotekę jest odwrotnością tej sytuacji - dysponując już nieruchomością możemy uzyskać finansowanie. Rozwiązanie to pozwala uwolnić gotówkę zamrożoną w nieruchomości tak, aby „pracowała” dla firmy. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.
 

Jak jest różnica między bankową i pozabankową pożyczką hipoteczną?

Poza oczywistą różnicą, jaką jest źródło, z którego pochodzi finansowanie, jest kilka innych istotnych różnic. Pożyczka bankowa jest tańsza, a jej okres spłaty może być rozłożony na wiele lat. Pożyczka hipoteczna pozabankowa natomiast będzie dostępna dla firm o złej historii kredytowej, bez zdolności kredytowej oraz posiadających zaległości wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego – czego nie będzie tolerował bank. Ponadto pozabankowa pożyczka hipoteczna wymaga mniej formalności, a finansowanie jest szybko uruchamiane.
 

Czy pożyczka pod hipotekę jest możliwa na drugim miejscu KW?

Jeżeli pierwsze miejsce księgi wieczystej jest już zajęte przez bank lub inną instytucję to jest możliwość, aby pożyczkodawca wpisał się w pozycję drugą hipoteki. Taką możliwość - zajęcia drugiej pozycji hipoteki - dopuszcza jednak tylko część funduszy. Warunkiem będzie tu jednak nieprzekroczenie łącznego dopuszczalnego poziomu LTV obciążenia nieruchomości.
 

Czy nieruchomości z obciążoną hipoteką mogą stanowić zabezpieczenie?

Tak. Pożyczka hipoteczna to również rozwiązanie dla zadłużonych firm, ponieważ nieruchomość z obciążoną hipoteką może stanowić zabezpieczenie. Będzie to pożyczka hipoteczna konsolidacyjna na spłatę innych kredytów. Wówczas z kwoty pożyczki spłacane jest w pierwszej kolejności zobowiązanie obciążające hipotekę, a jeżeli LTV na to powoli, firma może również uzyskać dodatkową gotówkę.   
 

Czy możliwa jest pożyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomości osoby trzeciej?

Tak, nieruchomość, która będzie stawić zabezpieczenie finansowania może należeć do innego podmiotu, innej firmy lub osoby prywatnej.      
 

Jakie są warunki oraz dokumenty potrzebne do uzyskania pożyczki hipotecznej?

Do uzyskania warunków wiążącej oferty pożyczki hipotecznej poza informacjami dotyczącymi samej nieruchomości jak numer księgi wieczystej oraz zdjęcia zewnątrz i wewnątrz nieruchomości, potrzebne będą również dokumenty finansowe firmy. Przy czym finansowanie pozabankowe oznacza, że pożyczki hipoteczne bez zdolności kredytowej - rozumianej w rygorystycznym sensie bankowym - są dostępne również dla zadłużonych i nowych firm.
 

Czy stosowane są opłaty wstępne?

Nie ma opłat wstępnych. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego pozabankowej pożyczki hipotecznej jest bezpłatne. Co więcej, prowizja od udzielonej pożyczki może być kredytowana.
 

Jakie zabezpieczenie jest akceptowane?

Możliwa jest pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania, domu, działki budowlanej, jak również pod zastaw nieruchomości komercyjny jak lokal użytkowy, hala magazynowo-produkcyjna, hotel, budynek usługowo-biurowego, itp. Każe zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Nie akceptowane są nieruchomości zlokalizowane poza granicami Polski.
 

Czy możliwa jest pożyczka hipoteczna bez BIK?

Przy podejmowaniu decyzji kredytowej banki biorą pod uwagę takie czynniki jak: zdolność kredytowa, posiadane zabezpieczenia, wysokość innych zobowiązań i terminowość ich regulowania, czyli ocena punktowa (score) klienta wyliczona przez BIK. Oznacza to, że pożyczka pod hipotekę bez BIK dostępna jest tylko ze źródeł pozabankowych.
 

Czy dla pożyczkodawcy ma znaczenie przeznaczenie pożyczki?

Dostępne w ofercie pozabankowe pożyczki hipoteczne są skierowane tylko do firm (nie jest to prywatna pożyczka hipoteczna) i mogą być przeznaczone tylko na cele biznesowe. Dlatego wskazanie celu jest konieczne. Warto tu również mieć na uwadze, że dobre uzasadnienie wykorzystania finansowania może zaważyć na decyzji pożyczkodawcy.
 

Czym różni się zabezpieczenie w formie hipoteki od przywłaszczenia?

Zabezpieczenie na nieruchomości oznacza wpis pożyczkodawcy do księgi wieczystej w rozdziale II (przywłaszczenie) lub IV (hipoteka) na okres trwania pożyczki. W przypadku przywłaszczenia na okres pożyczki właścicielem nieruchomości formalnie zostaje pożyczkodawca. Przy czym pożyczkodawca zobowiązuje się do powrotnego przeniesienia własności z chwilą spłaty pożyczki.
 

Co to jest LTV?

LTV (z ang. loan to value) to wyrażony procentowo współczynnik pomiędzy wysokością pożyczki a wartością zabezpieczenia. Przykładowo, jeżeli pożyczkodawca akceptuje maksymalny LTV na poziomie 50% oznacza to, że przy zabezpieczeniu wartości 1 mln zł, możliwa będzie pożyczka w wysokości nie większej niż 500 tys. zł.
 

Czy możliwe jest refinansowanie pożyczki hipotecznej?

Tak. Możliwe jest refinansowanie pożyczki, to znaczy spłata obecnego wierzyciela widniejącego w księdze wieczystej nieruchomość. Możliwa jest również pożyczka plus refinansowanie, czyli poza spłatą obecnego wierzyciela, wypłata gotówki firmie, pod warunkiem że powoli na to LTV nieruchomości.

Czy możliwa jest konsolidacja pod hipotekę dla zadłużonych firm?

Tak, pożyczka hipoteczna konsolidacyjna dla zadłużonych firm jest możliwa. Jeśli pozwoli na to wartość nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie, pożyczkodawca może spłać wszystkie zobowiązania firmy w tym zaległości wobec ZUS i US. Pożyczką konsolidacyjną można spłacić niemalże każdy kredyt czy inne zobowiązanie związane z dzielnością gospodarczą, wykluczone jest jednak refinansowanie zobowiązań prywatnych (niezwianych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

 

 

Masz pytanie? Chcesz skorzystać z pożyczki hipotecznej?

Zamów bezpłatną konsultację: